Impresum


Jasmina Koprivica, direktorka portala B92.net

Miloš Vlahović, glavni urednik portala B92.net



Mariota Vlaisavljević, novinarka sajta Super žena

Kristina Milošev, novinarka sajta Super žena

Bojana Rogić, novinarka sajta Super žena



Kontakt:
+381 11 301 2000 lok. 3146
superzena@b92.net