Sanovnik

Izaberite slovo koje opisuje vaš san:

Brak

Brak označava posvećenost, harmoniju ili prelaze. Vi prolazite kroz važnu razvojnu fazu u svom životu. Ovaj san može predstavljati ujedinjenje ranije zasebnih ili suprotnih aspekata vaše ličnosti.

Razmislite o kvalitetima i karakteristikama osobe za koju se udajete. To su kvaliteti koje tražite u sebi.

Veridba ukazuje na to da će se neka situacija u stvarnom životu pogoršati.

Venčanje podrazumeva da ste prihvatili sve aspekte u svom životu i naučili iz prethodnih grešaka.

Ugovoreni brak sugeriše da se osećate primorano da uradite nešto što ne želite. Nevoljno krećete u novu fazu u svom životu. Osećate se kao da nemate ni pravo glasa ni pravo izbora.

Ako sanjate da se udajete za nekoga kako biste mu udovoljili znači da ste se u stvarnoj vezi postavili u ulogu zaštitnika.