Sanovnik

Izaberite slovo koje opisuje vaš san:

Duga

Duga predstavlja nadu, uspeh i dobru sreću u vezi sa novcem, statusom i slavom. Može označavati i most između vašeg zemaljskog i nebeskog sopstva, i ukazivati na to da su nevolje prošle.

Potpuno bela duga u snu označava visoku spiritualnost i čistotu.

Sanjati različite stvari u duginim bojama znali da bi trebalo stvari da posmatrate u vedrijem kontekstu.

Sanjati da vam je kosa u duginim bojama ukazuje na vašu bezbrižnu prirodu.