Sanovnik

Izaberite slovo koje opisuje vaš san:

Detinjstvo

Detinjstvo u snu ukazuje na vašu želju da se vratite u vreme kada ste imali malo odgovornosti i obaveza. Takođe predstavlja nevinost. Može ukazati I na one aspekte detinjstva koji još nisu integrisani u vašu odraslu ličnost. Sa druge strane, može se raditi i o detinjoj anksioznosti koja čeka na razrešenje u odraslom dobu.