Sanovnik

Izaberite slovo koje opisuje vaš san:

Kampovanje

Ako ste sanjali da kampujete, potreban vam je dug zaslužen odmor, i kontakt sa prirodom.

Kampovanje simboliše i društvene krugove. Potreban vam je osećaj pripadanja, ali u isto vreme osećate nezavisnost i samodovoljnost.