Sanovnik

Izaberite slovo koje opisuje vaš san:

Ogledalo

Ogledalo ukazuje na voljenu osobu ili prijatelja.

Sopstveni odraz u ogledalu ukazuje na vaše razmišljanje o sebi. Oodraz u ogledalu predstavlja način na koji vidite sebe ili kako želite da vas drugi vide.

Ako ne možete da vidite svoj odraz u ogledalu, san ukazuje na to da ste izgubili svoj identitet. Moguće je da ste se promenili zarad drugih i da više ne znate ko ste.

Ako imate utisak da vas neko posmatra iza ogledala, san ukazuje na to da vas neko proučava i kritikuje, ili da ne želite da obznanite podsvesne emocije.

Slomljeno ogledalo ukazuje na to da menjate staru sliku o sebi. Moguće je da ste se otarasili starih navika.

Zamagljeno ogledalo ukazuje na zbunjenost u pogledu životnih ciljeva.