Sanovnik

Izaberite slovo koje opisuje vaš san:

Srce

Videti svoje srce u snu označava istinu, hrabrost, ljubav, romansu. San ukazuje na to kako se trenutno nosite sa svojim osećanjima, i kako ih izražavate.

Srce sa krilima označava moć ljubavi, odnosno njenu sposobnost da dopre do svakoga.

Srce koje krvari ili boli predstavlja očaj i veliku tugu. Nedostaju vam podrška i ljubav u nekoj životnoj situaciji.

Transplantacija srca ukazuje na veliku promenu u vašem ličnom stavu prema nekom pitanju.

Ako ste sanjali da jedete ljudsko srce, na javi pokušavate da prodrete u suštinu nekpog emocionalnog problema, ili pokušavate da ispunite emocionalnu prazninu.

Crveno srce od papira predstavlja vašu ranjivost. Otkrili ste svoje emocije. Može ukazivati i na vašu nevinu prirodu.