Sanovnik

Izaberite slovo koje opisuje vaš san:

Vrata

Prolazak kroz vrata označava prelazak svesti s jednog nivoa na drugi.

Ako se vrata otvaraju prema spolja to označava vašu potrebu da budete dostupniji drugima, a vrata koja se otvaraju ka unutrašnojosti želju za unutrašnjim istraživanjem i samootkrivanjem.

Videti otvorena vrata u snu simbolizuju vašu prijemčivost i spremnost da prihvate nove ideje i koncepte.

Zatvorena ili zaključana vrata označavaju neke propuštene prilike koje vam više nisu dostupne. Neko blokira vaš napredak. To može biti i kraj jedne faze ili projekta.