Sanovnik

Izaberite slovo koje opisuje vaš san:

Gušenje

Ako ste sanjali da vas guši neki predmet, moguće je da vam je teško da prihvatite ili progutate neki savet, primedbu ili situaciju na javi.

Takođe, moguće je da ne uspevate da se izrazite u situaciji.

Gušenje usled dima ukazuje na to da postoji nešto sa čime ne želite da se suočite.

Ako ste sanjali da vas neko guši, u pitanju je suzbijanje vaših emocija. Teško vam je da izrazite svoj strah, bes, ili ljubav, ili osećate da vam je uskraćeno da se slobodno izrazite.

Sanjati da nekoga gušite ukazuje na osećanje agresije. Moguće je da pokušavate da sprečite da nešto bude rečeno ili otkriveno.