Sanovnik

Izaberite slovo koje opisuje vaš san:

Krug

Krug simbolizuje perfekciju, celovitost, kompletnost i besmrtnost, ali može označavati i kretanje ukrug, odnosno bezizlaznu situaciju.

Krug unutar kruga ukazuje na to da ste dobro zaštićeni ili da ste prezaštićeni. Možete da spustite gard.

Nepotpun ili izobličen krug ukazuje na to da ćete na putu ka ostvarenju ciljeva naići na mnoge prepreke. Potrebno je da radite na debi i steknete više znanja. Prevazići ćete prepreke na kraju i shvatiti da vaš trud nije bio uzaludan.

Krug u kombinaciji sa krstom simboliše zemlju. Može biti pokazatelj središta i samousmerenosti.