Sanovnik

Izaberite slovo koje opisuje vaš san:

Sveća

Sveća koja gori odraz je dobre sreće i nade koja će doći u vaš život.

Sveća takođe simboliše intelekt, prosvetljenje, svest i potragu za istinom .

Nezapaljena sveća ukazuje na odbijanje i razočaranje. Niste u potpunosti iskoristili svoj potencijal. Ako bezuspešno pokušavate da je upalite, predstavlja žaljenje. U zabludi ste u vezi sa nečime.

Sveća koja se ugasila označava to da ste digli ruke od određenog aspekta sebe. Puštate nešto što vam je ranije bilo veoma bitno.

Ako je sveća dogorela do kraja, označava vaš strah od starosti i smrti, ili predstavlja seksualnu impotenciju.