Sanovnik

Izaberite slovo koje opisuje vaš san:

Novine

Ukoliko vidite novine ili ih čitate znači da ste dobili novu svetlost i uvid kada je u pitanju neki problem koji vam je dugo na pameti. Ovakav san možda može da vam ponudi rešenje. Alternativno značenje čitanja novina može da glasi da morate da budete glasniji. Morate da se izrazite.

Ako prodajete novine onda pokušavate da se informišete i upozorite druge ljude na neke važne informacije.